Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

February 12 2020

Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viadynamite dynamite
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood

February 01 2020

4132 af1d 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viabadblood badblood

January 31 2020

8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viainsanedreamer insanedreamer
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
0233 f00a 500
każdy. 
8565 51b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabadblood badblood
3974 afe6 500
Reposted fromWarpRider WarpRider viabadblood badblood
8549 4f04 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood

October 20 2019

6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viakurwajegomac kurwajegomac
5780 53a5 500
4710 bedc 500
Reposted frompiehus piehus viamadziapek madziapek
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik

October 02 2019

0430 bce1 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

September 23 2019

0378 b205 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl