Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2020

Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viaftmo ftmo

May 15 2020

6499 5058
Reposted fromszarykamien szarykamien vialegilimencja legilimencja
Sponsored post
5521 59fc 500
Reposted fromtfu tfu vianothingwrong nothingwrong
4464 653a
8912 a574 500
Reposted fromLaColie LaColie viainsanedreamer insanedreamer

April 28 2020

3266 f69c
Reposted fromkarahippie karahippie
3245 4f52
Reposted fromkarahippie karahippie

April 27 2020

9274 16f9
Reposted fromkarahippie karahippie
9352 0ce9 500
Reposted fromkarahippie karahippie

March 15 2020

February 12 2020

Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viadynamite dynamite
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood

February 01 2020

4132 af1d 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viabadblood badblood

January 31 2020

8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viainsanedreamer insanedreamer
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
0233 f00a 500
każdy. 
8565 51b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...