Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaTewi Tewi
0580 2034 500
Reposted fromniemoc niemoc viamadziapek madziapek

May 28 2019

7831 3eb0 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viababyface babyface
2500 c358 500
Reposted fromKushGroove KushGroove viaindisputabel indisputabel
0973 5f83 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaindisputabel indisputabel
2356 ff3e
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
5997 cc50 500
Reposted fromkukka kukka viaindisputabel indisputabel
2371 94ef 500
Reposted fromhare hare viaindisputabel indisputabel

May 27 2019

4860 245a
Reposted fromkarahippie karahippie viaoskus oskus
9319 9f76 500
Reposted byleonettefenoloftaleinainsanedreamerprzeblyskiyoannLiliumhavingdreamsretaliatejustminenamehercarmengriberbeltanemyszkaminnieendlesslove16mojanostalgiamagolek22pannamambaveronica-odesperateeeirmelinsheismysinwastedlivestill-breathingjustapersonsiknitrusckisbackkaffeesuppeskynetpizzainvisibiletackgnolLusiakreska-groteskaponurykosiarzindestructiableLightStepToNowhereajemaflamingoalamakotaaikkoaikkoaikkoblackheartgirlSkydelanlisekchytrusekblaugranaaarepresjapatidagatoffifee
9239 3358
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaftmo ftmo
5142 a7dd
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaftmo ftmo
0027 c486 500
Reposted frombeinthe beinthe viaftmo ftmo
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę.
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viaiansha iansha

May 25 2019

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl