Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

6882 2e61
Reposted fromkarahippie karahippie

February 10 2019

Fido tibi, sed non credo

  • Ufam ci,  ale nie wierzę
3750 5a06 500

February 07 2019

4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakotfica kotfica
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viakotfica kotfica
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viakotfica kotfica
7396 b569 500
How I met Your mother

October 24 2018

Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viablackenedsky blackenedsky

October 21 2018

Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— S. Mrożek
Reposted fromwynne wynne viabadblood badblood
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viainsanedreamer insanedreamer

October 16 2018

3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viainsanedreamer insanedreamer

August 06 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viabadblood badblood

July 31 2018

8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood

July 23 2018

5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony

Kochać to znaczy być wrażliwym.
— C.S. Lewis
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

July 22 2018

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tym przekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl