Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viabadblood badblood
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viabadblood badblood

July 31 2018

8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood

July 23 2018

5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadzony dzony

Kochać to znaczy być wrażliwym.
— C.S. Lewis
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

July 22 2018

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tym przekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaSurvivedGirl SurvivedGirl
8018 a605
Reposted fromseaweed seaweed viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viablackenedsky blackenedsky

July 08 2018

4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viakotfica kotfica

July 04 2018

Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl

July 03 2018

3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viavertheer vertheer
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaftmo ftmo

June 27 2018

4206 48b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
5751 f9bd

June 25 2018

3029 5305
Reposted fromkarahippie karahippie

June 12 2018

June 10 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl