Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

3155 b959
Reposted fromkarahippie karahippie viaconvoitise convoitise

April 20 2018

0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed vialegilimencja legilimencja

April 18 2018

4074 fc25
Reposted bylonelyheartsclub lonelyheartsclub

April 15 2018

I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viakotfica kotfica
5453 eb3c 500
Reposted fromundertow undertow viabadblood badblood

April 12 2018

6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahardbitch hardbitch
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaoutoflove outoflove
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viapikkumyy pikkumyy

March 21 2018

Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica

March 19 2018

Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viabadblood badblood
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood

March 14 2018

7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz vianikotyna nikotyna

March 11 2018

3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSurvivedGirl SurvivedGirl

February 13 2018

9921 cb66 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagrzej grzej

February 06 2018

8963 8f7e 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

February 05 2018

6987 db04 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

February 01 2018

1413 df01
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viapsychodelik psychodelik

January 30 2018

Reposted fromFlau Flau viaampajewska ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl